آب خاکستری

آب خاکستری، در هر ساختمان سه نوع آب وجود دارد آب سیاه، آب سفید و آب خاکستری که آب سیاه همان فاضلاب دستشویی ها است.

آب سفید آبی که در لوله ها جریان دارد است. آب خاکستری آب تولیدی از شستشوی لباس و دوش حمام، روشوئی و وان حمام است.


آب خاکستری چیست


آب استفاده شده که بر خلاف آب سیاه به راحتی قابل بازیافت و استفاده است و آب سینک، ماشین ظرفشویی و حمام و... آب های خاکستری اند که پس از طی مراحل کوتاه قابل استفاده در شستشو و آبیاری باغات می باشند. استفاده مجدد از آب خاکستری صرفه جویی در آب تصفیه شده است چون که بدون استفاده از آب شیرین، می توان نیازهای روزمره را رفع کرد و به جای استفاده از آب آشامیدنی در باغ از آبی استفاده می شود که قبلا دور ریخته میشد. آب خاکستری تفاوت های زیادی با فاضلاب توالتی دارند و نامش را از ظاهر تیره ای که دارد دریافت کرده است. آب خاکستری آشامیدنی نیست و با این آب نباید آبپاشی کرد و آب خاکستری را نباید به مدت طولانی ذخیره کرد چون، ماندن آب خاکستری در یک محل باعث آلودگی می شود.


مزایا و روش های تصفیه استفاده از آب خاکستری


1-کاهش تقاضای آب.
2-کاهش هزینه های قبض های آب.
3-حفاظت از اکوسیستم های آبزیان.
4-کاهش بارهای آلی و هیدرولیکی در سیستم فاضلاب شهری.


روش های استفاده برای تصفیه آب خاکستری شامل فرآیندهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی می باشد و استفاده مجدد از فاضلاب خاکستری باید به اقدامی گسترده تبدیل شود چون که، این فاضلاب جایگزینی برای مصرف های غیرآشامیدنی است و نه تنها در اماکن مسکونی، صنعتی در ساختمان هایی مثل فرودگاه ها کاربرد دارد.


نتیجه گیری


استفاده از آب خاکستری باعث می شود برداشت کمتری از منابع آب زیرزمینی وجود داشته باشد که این کار علاوه بر حفظ منابع آب های زیر زمینی کشور، به حفظ محیط زیست هم کمک می کند.