تجهیزات فاضلاب صنعت

تجهیزات فاضلاب صنعت، نوع، کیفیت، عملکرد، مشخضات و مقدار تجهیزات از عوامل مهم در انتخاب طراحی و استفاده از آنها در پروژه های مختلف است که یک مهندس طراح باید آنها را مد نظر قرار دهد.

استفاده از آب در صنایع امری الزامی است و هر صنعتی متناسب با پروسه تولید خود آب را استفاده کرده و طی عملیات بهره برداری به مواد مختلف آلوده می شود.


برخی از تجهیزات مورد استفاده در صنعت فاضلاب


1-انواع تجهیزات دقیق اندازه گیری فشار، دما و مشخصات شیمیایی و کیفی فاضلاب.
2-انواع شیرآلات و اتصالات.
3-انواع تجهیزات برقی.
4-انواع پمپ های فاضلابی.
5-انواع فیلترها و سیستم های فیلتراسسیون جهت تصفیه فاضلاب.
6-انواع آشغالگیر.
7-انواع سیستم های تصفیه فاضلاب صنعتی و نیمه صنعتی.
8-انواع چربی گیر.


طبقه بندی صنایع بر اساس میزان تولید فاضلاب


صنایع فعال کشور را می توان از نظر میزان تولید فاضلاب به سه دسته تقسیم کرد که آن سه دسته عبارتند از:
1-صنایع با فاضلاب زیاد: فرآیند تولید محصول ها وابسته به آب است و مقدار فاضلاب صنعتی بالایی تولید می کنند مثل کارخانجات تولید مواد غذایی.
2-صنایع با فاضلاب متوسط: قسمتی از فرآیند تولید آنها وابسته به آب است مثل کارخانجات نساجی.
3-صنایع بدون فاضلاب: فرآیند تولید آن ها وابسته به آب نیست و فاضلاب هم ندارند مثل کارخانجات تولید لوازم خانگی.
تولید کاغذ و خمیر کاغذ از پر مصرف ترین صنایع منظر انرژی و آب است که اصلی ترین آلاینده های موجود در فاضلاب کاغذ سازی و خمیر کاغذ مواد جامد و ترکیبات آلی هستند که مقدار فاضلاب زیادی تولید می کنند.
استخراج مواد معدنی از معدن ها هم نیازمند به مصرف آب است که فاضلاب خروجی از کارخانجات معدنی فلزات و نمک ها و انواع اسیدها هستند.


نتیجه گیری


فاضلاب های صنعتی بسیار متنوع می باشند و از مهم ترین ویژگی های این نوع فاضلاب تغییرات کمی و کیفی و نوسانات بالای کیفی و کمی آن است که باعث پیچیده تر شدن روش تصفیه فاضلاب صنعتی می شود.