ساعت کاری منعطف، شناخت صحیح افراد و داشتن اعتماد کافی به آنها، سه راهکار ایجادکننده محیط کاری شاد و جذاب، محیط کاری مثبت به دلیل افزایش احساسات مثبت و ارتقای سطح زندگی، سازمان را موفق‌تر خواهد کرد. چنین محیط کاری ارتباطات بین افراد را بهبود می‌بخشد و موجب بهبود سطح توانایی و خلاقیت خواهد شد و در مقابل تجربیات منفی مثل استرس مانند سپر عمل خواهد کردد؛ چراکه کارکنان را کمک می‌کند تا پس از اتمام کارهای سخت و طاقت فرسا و همچنین چالش‌های فرسایشی هرچه سریعتر به وضع عادی و نرمال برگردند. این موضوع سلامتی فیزیکی و روانی آن‌ها را تضمین می‌کند. با ما همراه باشید تا شما را با سه راهکاری که می تواند در شاد کردن محیط کاری شما موثر واقع شود آشنا کنیم.

ساعات کاری منعطف

همه‌ی ما گهگاهی کارهای اضطراری برای‌مان پیش می‌آید؛ در صورتی که ماهیت کار نتیجه محور است و پرسنل نباید پاسخگوی ارباب رجوع باشند، برای مرخصی دادن منعطف باشید. پس از چند روز سخت و طولانی هیچ چیز مثل یک ساعت زودتر تعطیل شدن نمی‌تواند پرسنل را خوشحال کند.

نشان دهید که به اندازه‌ی کافی برای بر عهده گرفتن مسوولیت به آن‌ها اعتماد دارید

برای یادگیری و پذیرش چالش‌های جدید فرصت فراهم کنید تا اعتماد به نفس آن‌ها را ارتقا دهید. این کار را می‌توانید با سپردن برخی کارهایی که می‌دانید توانایی انجام آن‌ها را دارند، در زمان عدم حضور خود آغاز کنید. همه از انجام کارهای تکراری خسته می‌شوند و اگر این وضع تداوم پیدا کند، به‌زودی کار خود را ترک خواهند کرد. به چالش کشیدن افراد و اذعان به توانایی آن‌ها می‌تواند برای پرسنل انگیزه‌ی خوبی برای ادامه‌ی همکاری فراهم کند.

پیروی از سیاست درهای باز هم در ایجاد انگیزه‌ی کارکنان بسیار موثر است؛ چرا که به آن‌ها پیام می دهد که آن‌ها هم برای شما افراد قابل اعتمادی هستند.

افرادی که با شما کار می‌کنند را خوب بشناسید

نخست، به اطلاعات شخصی در مورد زندگی کارکنان خود توجه کنید. وقایع مهم زندگی آن‌ها را بدانید و جویای احوال خانواده‌شان باشید. همه دوست دارند که حس کنند که توجه به آن‌ها فقط معطوف به محیط کار نیست. جشن گرفتن شروع خوبی برای معطوف کردن توجه به پرسنل است.

سپس، به فردیت هر شخص اهمیت بدهید. بدانید هر کس زمان آزاد خود را چگونه سپری می‌کند و آن را در مکالمات با آن‌ها بکار ببرید. خوب است در فضاهای غیر رسمی محل کار، مثل ناهارخوری یا در مسیر شرکت با آن‌ها گپ دوستانه داشته باشید. این کار باعث می‌شود نقاط قوت و قابل بهبود آن‌ها را بهتر بشناسید.