پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی

پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی، شرکت های مهندسی با بهره گیری از فناوری در زمینه تصفیه فاضلاب و تجربه چندین ساله خود در زمینه تولید اجرای پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی و ساخت آن می توانند، در واحدهای خدمات پس از فروش و کارگاه ساخت از بزرگترین شرکت ها باشند.

پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی یک تصفیه خانه کامل با ابعاد کوچک است که یک تصفیه خانه کامل شامل مخزن ته نشینی، مخزن ذخیره لجن، مخزن تماس کلرو... است. پکیج های تصفیه فاضلاب در مناطق و محل هایی مانند ویلاها، کارواش ها و کارگاه های صنعتی و ساختمانی بسیار مفید است و این سیستم ها در حداقل فضا و برای جمعیت کم تا متوسط استفاده می شود.


مراحل تصفیه فاضلاب شامل تصفیه اولیه، تصفیه ثانویه و تصفیه سوم است.


تصفیه اولیه: از حذف انواع مواد که شناور هستند و ته نشین میشوند استفاده می شود و این بخش شامل دانه گیر و یا چربی گیر و آشغالگیر می باشد که به وسیله آن می توان چربی و روغن، شن و ماسه و مواد پلاستیکی و... را از فاضلاب حذف کرد.
تصفیه ثانویه: فاضلاب تصفیه شده از تصفیه اولیه به مرحله تصفیه ثانویه که در آن تصفیه زیستی و هوادهی انجام می شود پمپاژ می شود و این فرآیند به نام فرآیند لجن فعال شناخته می شود. زمانی که هوا به مخازن هوادهی توزیع شود با فاضلاب ترکیب می شود و تجزیه مواد آلی و رشد موجودات ریز افزایش می یابد.
تصفیه سوم: تصفیه مرحله سوم بسیار ضروری است این بخش از تصفیه به عنوان تصفیه پیشرفته شناخته شده است که برای حذف آلاینده هایی که با تصفیه اولیه و ثانویه از بین نرفته اند به کار میرود.


برخی از کاربردهای پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی


1-فرودگاه ها و بنادر، ترمینال های مسافری.
2-بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی.
3-انواع مجتمع های مسکونی و اداری و شهرک ها.
4-مراکز تفریحی، آموزشی و نظامی.


نتیجه گیری


پکیج ها از دو نوع مصالح فولاد و بتن مسلح ساخته می شوند که دلیل استفاده از فولاد انعطاف پذیری بالا و مقاومت آن است که می توان آن را به هر شکلی تغییر داد.